Zorg & Welzijn

Leer methodische vaardigheden voor het creëren

en hanteren van een veilige werkomgeving

in de zorg- en welzijnssector

Aandachtfunctionaris Sociale Veiligheid (AAS)

Voor de Aandachtsfunctionaris Agressiemanagement & Sociale veiligheid (AAS) geldt, dat hij bepalend is in de organisatie van een bedrijf of instelling. De AAS is gespecialiseerd in het agressie- en veiligheidsbeleid, doet hiervan verslag en adviseert het management. De AAS kan ook de verbindingsfunctionaris zijn voor andere medewerkers, bij het managen van en betekenis geven aan agressie en sociale veiligheid. De AAS kan preventiemedewerker zijn, coach, voorlichter, coördinator, adviseur en projectbegeleider.

 

Resultaat

  • Je vergroot de sociale veiligheid binnen het bedrijf of de instelling;
  • Je biedt ondersteuning aan bij preventie, signalering, hantering en registratie van agressie- en geweldsincidenten;
  • Agressie en geweld wordt door jouw optreden teruggedrongen;
  • De incidentie van dwang en drang weet je te beperken;
  • Indien noodzakelijk, stel je het agressie- en veiligheidsbeleid bij;
  • Projecten en maatregelen ter preventie, hantering en opvang en nazorg bij agressie en geweld volg je nauwgezet;
  • Je vergroot de weerbaarheid van medewerkers.
Soort training Onderwerp Duur Investering Aantal deelnemers
Opleiding Aandachtfunctionaris Sociale Veiligheid (AAS) 6 dagen € 4.669,00 per persoon maximaal 12
Opleiding Aandachtfunctionaris Sociale Veiligheid (AAS) Jaarlijkse follow-up 1 dag € 492,00 maximaal 12

Kudding & Partners is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daarom zijn wij vrijgesteld van BTW.