Opleidingen

Opleidingen tot interne trainer, aandachtfuncionaris en lid bedrijfsopvangteam in eigen instelling


Train-de-trainer Totale Communicatie/OMVG

  • Instrueren van omgangsvaardigheden;
  • Beter inzicht in spanningsvolle en escalerende situaties;

Train-de-trainer Verbale Agressiehantering

  • Je kunt didactiek toepassen met behulp van de leerstijlen volgens D. Kolb;
  • Je kunt een visie op opleiden formuleren;

Train-de-trainer Fysieke agressiehantering

  • Toepassen van cliëntvriendelijke en humane persoonlijke veiligheidstechnieken;
  • Didactische overdracht;

Bedrijfsopvangteam (BOT) opvang na schokkende gebeurtenissen

  • Je vangt de medewerkers op die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt;
  • Je hebt kennis en inzicht in trauma’s en de verwerking hiervan;

Aandachtfunctionaris Sociale Veiligheid (AAS)

  • Je vergroot de sociale veiligheid binnen het bedrijf of de instelling;
  • Je biedt ondersteuning aan bij preventie, signalering, hantering en registratie van agressie- en geweldsincidenten;