Zorg & Welzijn

Leer methodische vaardigheden voor het creëren

en hanteren van een veilige werkomgeving

in de zorg- en welzijnssector

Opleidingen

Onze opleidingen bieden de mogelijkheid om medewerkers en/of collega’s op te leiden tot intern trainer, die de periodieke interne trainingen binnen de eigen organisatie verzorgen. Deze trainers worden opgeleid volgens de Kudding methodiek en dragen deze over aan aan de collega zorgverleners of medewerkers binnen de instelling. Hiermee worden de professionele vaardigheden en de veiligheid op het werk vergroot.


Train-de-trainer Communiceren vanuit het reptielen-, zoogdieren- en mensenbrein

  • Instrueren van omgangsvaardigheden;
  • Beter inzicht in spanningsvolle en escalerende situaties;

Train-de-trainer Verbale Agressiehantering

  • Je kunt didactiek toepassen met behulp van de leerstijlen volgens D. Kolb;
  • Je kunt een visie op opleiden formuleren;

Train-de-trainer Fysieke agressiehantering

  • Toepassen van cliëntvriendelijke en humane persoonlijke veiligheidstechnieken;
  • Didactische overdracht;

Bedrijfsopvangteam (BOT) opvang na schokkende gebeurtenissen

  • Je vangt de medewerkers op die een schokkende gebeurtenis hebben meegemaakt;
  • Je hebt kennis en inzicht in trauma’s en de verwerking hiervan;

Aandachtfunctionaris Sociale Veiligheid (AAS)

  • Je vergroot de sociale veiligheid binnen het bedrijf of de instelling;
  • Je biedt ondersteuning aan bij preventie, signalering, hantering en registratie van agressie- en geweldsincidenten;