Zorg & Welzijn

Leer methodische vaardigheden voor het creëren

en hanteren van een veilige werkomgeving

in de zorg- en welzijnssector

Training teamgericht veilig werken

Voor cliëntgericht werken en omgaan met grensoverschrijdend gedrag zijn individuele kennis en vaardigheden nodig. Maar het succes van cliëntgericht werken is ook afhankelijk van de samenwerking tussen teamleden. Voor een succesvol samenspel zijn duidelijkheid, rechtvaardigheid en consequent hanteren van procedures, regels en afspraken van belang.

Als de autonomie van een persoon wordt beperkt of afgepakt, kan er frustratie of agressie ontstaan. Ons doel is als agressie zich voordoet, te leren communiceren, grenzen te stellen en angst af te nemen. We willen de autonomie weer teruggeven aan de persoon als het weer mogelijk is.

 

 

 

 

 

 

Resultaat

  • Een weerbaar team dat in staat is om verstoringen in de sociale balans te neutraliseren;
  • Verbetering van de cohesie, samenwerking en collegialiteit in het team;
  • Consensus over de teamregels en -afspraken;
  • Teamgerichte vaardigheden en interventies bij verbaal en/of fysiek agressief gedrag;
  • Bespreekbaar maken van methodische aanpak bij agressie en incidenten.
Soort training Onderwerp Duur Investering Aantal deelnemers
Training Teamgericht veilig werken 1 dag € 1.955,00 per groep inclusief intake maximaal 15
Coaching Teamgericht veilig werken In overleg € 255,00 per deelnemer 1
Coaching Teamgericht veilig werken In overleg € 755,00 per groep maximaal 8
Coaching Teamgericht veilig werken Waardemanagement, in overleg € 255,00 per deelnemer 1
Coaching Teamgericht veilig werken Waardemanagement, in overleg € 1.055,00 per groep inclusief intake maximaal 8

Kudding & Partners is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daarom zijn wij vrijgesteld van BTW.