Zorg & Welzijn

Leer methodische vaardigheden voor het creëren

en hanteren van een veilige werkomgeving

in de zorg- en welzijnssector

Onze adviseur

Voor de sectoren Zorg en welzijn worden de adviezen in samenwerking met Kudding & Partners, verstrekt door Hans Kooistra Advies & Coaching.

Hans Kooistra, werkte 25 jaar als manager in de zorg, met name met de zware doelgroepen in de Psychiatrie en de Verstandelijk Gehandicapten (SGLVG) zorg. In deze periode heeft hij veel ervaring opgedaan in het ontwikkelen en profileren van een efficiënt en effectief agressie- en veiligheidsbeleid.

Hans is gekwalificeerd GAIA consultant. GAIA staat voor ‘Geweld Analyse, een Integrale Aanpak’ (www.gaia.nl). De methodiek is ontwikkeld door TNO en “De wetenschap van nu”. GAIA is een wetenschappelijk instrument voor een QuickScan van het veiligheidsbeleid van uw organisatie aan de hand een recent gebeurd incident. Hans Kooistra is een van de vier gekwalificeerde GAIA consultants in Nederland.