Zorg & Welzijn

Leer methodische vaardigheden voor het creëren

en hanteren van een veilige werkomgeving

in de zorg- en welzijnssector

GAIA: Geweld Analyse, een Integrale Aanpak

GAIA staat voor Geweld Analyse, een Integrale Aanpak en is een snelle en grondige analyse van uw veiligheidsbeleid. De analyse wordt gedaan in de vorm van een workshop waarbij alle verantwoordelijken voor het veiligheidsbeleid aanwezig zijn. Onder begeleiding van de GAIA-consultant wordt het incident chronologisch geanalyseerd.

Het doel van de GAIA-workshop is dat de deelnemers inzicht krijgen in de toedracht van het (bijna)incident. Na de analyse kunnen maatregelen worden benoemd om nieuwe incidenten te voorkomen.En u krijgt direct een helder beeld van de staat van uw veiligheidsbeleid. GAIA voorkomt herhaling van fouten die leiden tot incidenten en verbetert de omgeving van de werknemer, de dienstverlening en het bedrijfsimago.

De GAIA methodiek is geïnspireerd op TRIPOD, waarmee ongevallen in de industrie en bij de politie worden aangepakt en is ontwikkeld door TNO.

GAIA richt zich, in tegenstelling tot andere methodieken, niet alleen op de de-escalatie en nazorg, maar juist ook op het voorkómen van agressie (primaire preventie).

Een GAIA workshop (gezamenlijke analyse) duurt 1 dagdeel. De GAIA-consultant maakt een eindrapportage van de workshop.