Zorg & Welzijn

Leer methodische vaardigheden voor het creëren

en hanteren van een veilige werkomgeving

in de zorg- en welzijnssector

Advies in veilig beleid

U wilt met uw organisatie een goed agressie- en veiligheidsbeleid ontwikkelen dat past in deze tijd en voldoet aan de norm die de overheid stelt:   

               ‘Wees duidelijk over agressie;  altijd melden - altijd bespreken - altijd handelen’

De vraag is; doet u nog steeds de goede dingen en doet u de dingen nog goed?

Zijn er ontwikkelingen in uw omgeving die vragen om een herbezinning?  Is het beleid herkenbaar en uitvoerbaar voor alle medewerkers, is de veiligheid naar beste kunnen gewaarborgd?  Kortom, waar liggen uw sterke en zwakke kanten in het agressie- en veiligheidsbeleid?

Kudding & Partners Advies ondersteunt organisaties bij kortlopende trajecten gericht op het ontwikkelen en herprofilering van agressie- en veiligheidsbeleid naar werkbare en concrete ambities,  in de zorg, het onderwijs en de publieke sector.